Strona główna» O nas

O nas

o tedbud

Zakład Robót Inżynieryjnych TEDBUD Tadeusz Jarecki powstał 22 maja 1995 roku. Działał na podstawie wpisu do ewidencji działalności  gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i był jednoosobową własnością; Od 03.02.2012 formą prawną jest spółka jawna pod nazwą TEDBUD – Jarecki Spółka Jawna.

W początkowym okresie działalności wykonywaliśmy przyłącza  wod-kan-gaz  dla odbiorców indywidualnych. W miarę rozwoju firmy zdobywaliśmy zaufanie znanych krakowskich oraz krajowych przedsiębiorstw między innymi: Instal Kraków, KPIS Cracovia, Dromex Warszawa, PRInż Katowice, Energopol, GPRD Skanska S.A., Hydrotrest Skanska S.A., które zlecały nam, jako podwykonawcom, roboty przy budowie nowych dróg i ważnych węzłów komunikacyjnych.

W okresie swojej działalności firma wykonała między innymi zewnętrzną sieć gazową wysokoprężną dla Drukarni Heat Setowa Donnlley w Krakowie, przekładki gazociągu na skrzyżowaniu ulic Brynowskiej, Rolnej i Kościuszki w Katowicach, stację redukcyjno-pomiarową w Skawinie. Zaangażowani byliśmy także przy przebudowie sieci gazowej wysokoprężnej w Rdzawce, przełożeniu gazociągu średnioprężnego przy przebudowie mostu na rzece Serafie.

Od 2000 roku jako podwykonawca PRInż-Holding Katowice- Dromex -Warszawa wykonywaliśmy przełożenie sieci gazowej  związane z budową Autostrady A-4 – ul. Kąpielowa potok Malinówka, oraz dla GPRD- Skanska przekładaliśmy sieci wod-gaz w Węźle Wielickim w Krakowie.

Dla Reckitt Benckiser Polska S.A. w Nowym Dworze Mazowieckim wykonaliśmy preizolowaną sieć centralnego ogrzewania, a także podczyszczalnię wód opadowych.

Od początku działalności nasza firma znajduje się na liście wykonawców Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy  w Krakowie wykonując przyłącza i sieci gazowe na terenie Krakowa i sąsiednich gmin.

Mając na uwadze jakość świadczonych usług  firma rozpoczęła proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001:2000 i dnia 02.10.2002 roku uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Jakości wydany przez Bureau Veritas Certification w zakresie wykonawstwa sieci gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacji wraz z robotami towarzyszącymi. W roku 2008 uzyskaliśmy pozytywną ocenę zakresu naszych usług wg normy ISO 9001:2008.

Od 2007 roku nasza firma jest zaangażowana w prace związane z budową autostrady A-4; dla Konsorcjum Polimex – Mostostal - Dragados wykonaliśmy przebudowę gazociągu niskiego i średniego ciśnienia na odcinku Węzeł Wielicka – węzeł Szarów.

W ramach inwestycji „Budowa Drogi Krajowej Trasa Nowohucka”, jako podwykonawca firmy Doprastav O/POLSKA, wykonaliśmy przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa.

Jako podwykonawca POLDIM S.A. wykonaliśmy w roku 2009 przebudowę gazociągu średniego ciśnienia w ramach kontraktu „Budowa obwodnicy Proszowic”.

Rok 2010 to zaangażowanie firmy w prace przy przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji: Rozbudowa skrzyżowania ulic Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w Krakowie.

Współpraca z Konsorcjum Polimex-Mostostal - Doprastav zaowocowała kontraktem na przebudowę sieci gazowej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej, roboty związane z doprowadzeniem wody do SPO Bochnia w ramach inwestycji: „Budowa Autostrady A-4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko”.

Zadania inwestycyjne wykonywane przez Zakład Robót Inżynieryjnych TEDBUD, zawsze są prowadzone fachowo i terminowo z zachowaniem norm branżowych i zakładowych.

W naszej firmie zatrudniamy wysoko doświadczoną kadrę pracowniczą, która posiada solidne przygotowanie do zawodu. Nasi pracownicy stanowią wyselekcjonowaną grupę fachowców, którzy w czasie wieloletniej pracy, zapoznali się z różnorodnymi problemami pojawiającymi się w trakcie realizacji robót budowlanych. Mając duże doświadczenie zawodowe potrafią je rozwiązywać, ale przede wszystkim wiedzą jak ich unikać oraz jak im zapobiegać.

flagagodlo Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywnościzawodowej

Informacje o udziale w projekcie:

Projekt wsparcia zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej jest inicjatywą mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności pracy pracowników na cały okres ich aktywności zawodowej. W ramach tego projektu, pracownicy otrzymali sprzęt i wyposażenie, które pomaga w wykonywaniu pracy, a jednocześnie minimalizują ryzyko wypadków.
W naszej firmie, projekt ten został skierowany na pomoc dla pracowników budowlanych, którzy wykorzystują aluminiowe szalunki wykopów, elektryczny wózek widłowy do przemieszczania ciężkich przedmiotów. W ramach projektu pracownicy otrzymali wykrywacze gazu, które pozwalają na szybkie wykrycie substancji niebezpiecznych, oraz tymczasowego barierki wykopu, które zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy budowlanych.
Wszystkie te środki polepszają warunki pracy, co z kolei zwiększa ich zdolność do pracy i ogranicza ryzyko wypadków.

  • Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
  • Nazwa funduszu: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dofinansowanie: 85 101,24 zł
  • Całkowita wartość: 107 076,56 zł