Strona główna» O nas

O nas

o tedbud

Zakład Robót Inżynieryjnych TEDBUD Tadeusz Jarecki powstał 22 maja 1995 roku. Działał na podstawie wpisu do ewidencji działalności  gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i był jednoosobową własnością; Od 03.02.2012 formą prawną jest spółka jawna pod nazwą TEDBUD – Jarecki Spółka Jawna.

W początkowym okresie działalności wykonywaliśmy przyłącza  wod-kan-gaz  dla odbiorców indywidualnych. W miarę rozwoju firmy zdobywaliśmy zaufanie znanych krakowskich oraz krajowych przedsiębiorstw między innymi: Instal Kraków, KPIS Cracovia, Dromex Warszawa, PRInż Katowice, Energopol, GPRD Skanska S.A., Hydrotrest Skanska S.A., które zlecały nam, jako podwykonawcom, roboty przy budowie nowych dróg i ważnych węzłów komunikacyjnych.

W okresie swojej działalności firma wykonała między innymi zewnętrzną sieć gazową wysokoprężną dla Drukarni Heat Setowa Donnlley w Krakowie, przekładki gazociągu na skrzyżowaniu ulic Brynowskiej, Rolnej i Kościuszki w Katowicach, stację redukcyjno-pomiarową w Skawinie. Zaangażowani byliśmy także przy przebudowie sieci gazowej wysokoprężnej w Rdzawce, przełożeniu gazociągu średnioprężnego przy przebudowie mostu na rzece Serafie.

Od 2000 roku jako podwykonawca PRInż-Holding Katowice- Dromex -Warszawa wykonywaliśmy przełożenie sieci gazowej  związane z budową Autostrady A-4 – ul. Kąpielowa potok Malinówka, oraz dla GPRD- Skanska przekładaliśmy sieci wod-gaz w Węźle Wielickim w Krakowie.

Dla Reckitt Benckiser Polska S.A. w Nowym Dworze Mazowieckim wykonaliśmy preizolowaną sieć centralnego ogrzewania, a także podczyszczalnię wód opadowych.

Od początku działalności nasza firma znajduje się na liście wykonawców Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy  w Krakowie wykonując przyłącza i sieci gazowe na terenie Krakowa i sąsiednich gmin.

Mając na uwadze jakość świadczonych usług  firma rozpoczęła proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001:2000 i dnia 02.10.2002 roku uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Jakości wydany przez Bureau Veritas Certification w zakresie wykonawstwa sieci gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacji wraz z robotami towarzyszącymi. W roku 2008 uzyskaliśmy pozytywną ocenę zakresu naszych usług wg normy ISO 9001:2008.

Od 2007 roku nasza firma jest zaangażowana w prace związane z budową autostrady A-4; dla Konsorcjum Polimex – Mostostal - Dragados wykonaliśmy przebudowę gazociągu niskiego i średniego ciśnienia na odcinku Węzeł Wielicka – węzeł Szarów.

W ramach inwestycji „Budowa Drogi Krajowej Trasa Nowohucka”, jako podwykonawca firmy Doprastav O/POLSKA, wykonaliśmy przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa.

Jako podwykonawca POLDIM S.A. wykonaliśmy w roku 2009 przebudowę gazociągu średniego ciśnienia w ramach kontraktu „Budowa obwodnicy Proszowic”.

Rok 2010 to zaangażowanie firmy w prace przy przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji: Rozbudowa skrzyżowania ulic Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w Krakowie.

Współpraca z Konsorcjum Polimex-Mostostal - Doprastav zaowocowała kontraktem na przebudowę sieci gazowej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej, roboty związane z doprowadzeniem wody do SPO Bochnia w ramach inwestycji: „Budowa Autostrady A-4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko”.

Zadania inwestycyjne wykonywane przez Zakład Robót Inżynieryjnych TEDBUD, zawsze są prowadzone fachowo i terminowo z zachowaniem norm branżowych i zakładowych.

W naszej firmie zatrudniamy wysoko doświadczoną kadrę pracowniczą, która posiada solidne przygotowanie do zawodu. Nasi pracownicy stanowią wyselekcjonowaną grupę fachowców, którzy w czasie wieloletniej pracy, zapoznali się z różnorodnymi problemami pojawiającymi się w trakcie realizacji robót budowlanych. Mając duże doświadczenie zawodowe potrafią je rozwiązywać, ale przede wszystkim wiedzą jak ich unikać oraz jak im zapobiegać.